WALANG IWANAN ” BAYANI CHALLENGE”

 

bayani

gawad kalinga logo      pcoe logo        pilipinas them logo      province logo   smb logo

#BayaniChallenge 2014 Poster  Unsa man ang Bayani Challenge?

 Ang BAYANI CHALLENGE usa ka kampanya nga naglantaw nga makahatag ug inspirasyon ug  naghagit sa matag-Filipino nga himuon ang BOLUNTARISMO nga parte sa kinabuhi sa matag-usa.

  Ang Bayani Challenge karong tuiga, nga ang tema “Walang iwanan”, maninguha nga magtapok og 1-  ka milyon nga “volunteer” nga mutabang sa mga naapektuhan sa lain-laing kalamidad pareha sa  “linog” nga miigo sa Probinsya sa Bohol.

 

 

 


 Kini Pagahimuon karong Abril 12, 2014bayanihan

Hangtud asa Hunyo 12, 2014

 Unsa man ang mga Buluhaton nga pagahimuon?

Pagtukod ug mga Balay

Pagpakaon ug pakigduwa sa mga Bata

Paghimo/Pag-apil og Medical Mission

Pagpanglimpyo sa palibot

Pagtarong sa mga eskwelahan

 Pagpananum og mga Kahoy

 Pagpananum og mga Bakhaw

 

 

Continue reading WALANG IWANAN ” BAYANI CHALLENGE”